جزئیات نخستین اقدام عملی در راستای حمایت از صادرکنندگان تجهیزات پزشکی/کتاب جامع بانک اطلاعاتی به زودی منتشر می شود