طب سنتی، طبی اخلاطی است/ کدام فراورده ها موفق به اخذ مجوز می شوند