چگونه یک معامله را آغاز کنیم؟ (قسمت هفتم- آزمون طرح تجاری)