کالاهای فاقد کیفیت و اصالت در سطح عرضه جمع آوری می شوند+جدول کالاهای فراخوان شده