همانطور که ذکر شد یکی از صدها خدمات متنوعی که شرکت بازرگانی فرساد تجارت به مشتریان خود ارائه مینماید ارائه هرنوع خدمات بازرگانی میباشد. اخذ مجوز از گمرکات و اداره کل تجهیزات پزشکی یک کار کاملاً تخصصی و پیچیده می باشد که بدون داشتن تجربه و دانش کافی در زمینه قوانین و مقررات جاری، ممکن است انجام تشریفات ورود و صدور کالا به سختی و با تاخیر انجام پذیرد. عدم آشنایی با این روند حتی ممکن است منجر به اتلاف غیر ضروری وقت و پول شما گردد.